Velkommen til vejlauget Grøftekanten

 

 

 

Vejlauget Grøftekanten er beliggende i Yderby Lyng, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune.

 

Hjemmesiden indeholder generel information til medlemmerne og parcel ejere.

Informationen er baseret på generalforsamlingens beslutninger, offentlige regler og anden relevant information fra møder og lignende.
 

Vejlaugets formål er at vedligeholde følgende veje:

Grøftekanten, Plantagevej, Landemærket, Femkløvervej og Dortheavej samt stikveje.

 

Udgifterne til vedligeholdelsen afholdes af de grundejere der har vejadgang til deres grunde via ovennævnte veje.

 

Vejlauget har en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fører tilsyn med vejene og foranstalter vedligeholdelse efter bestyrelsens skøn. Vedligeholdelsen skal ligge indenfor rammerne af budgettet, og i overensstemmelse med beslutningerne som træffes på den årlige generalforsamling.

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk info:

 

Se indlæg om stenlejerne 1800-1973

 

Referat fra generalforsamlingen 2013, samt betalingsinfo

 

Regnskab 2013

Forslag 2013

 

Referat af generalforsamling 2012

 

Regnskab 2012

 

 

Yderby Lyng Vandværk om vinterlukning

 

 

Genbrugsstationer

 

 

Beskæring af beplantning mod vej

 

 

Folderen "Den lille grønne 2010"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret:

16. september 2013.

 

Hjemmesiden startet:

26. januar 2009.

 

 

 

Vejlauget - Grøftekanten